Jak przygotować pliki do druku

– praca powinna być dostarczona w formatach *.cdr, *.pdf, *.psd, *.eps, *.tif, *.jpg
– projekty wymagające przycięcia muszą być przygotowane na 3 mm spad
– w przypadku plików otwartych teksty powinny być zamienione na krzywe
– plik powinien zawierać wszystkie strony występujące w pracy
– w przypadku druków wielostronicowych prosimy dołączyć makietę
– w przypadku oprawy szytej liczba stronnic powinna być podzielna przez 4
– pliki powinny być przygotowane w rozdzielczości 300dpi
– przestrzeń kolorów – CMYK
– pliki należy dostarczać na płytach lub umieszczać na FTP

Spady

Spady to zadrukowany obszar arkusza, który zostaje odcięty podczas docianania wydrukowanych materiałówi.
Wszystkie drukowane elementy dochodzące do marginesu dokumentu muszą zostać rozszerzone, tak, aby wychodziły ok 3 mm poza brzegi dokumentu w formacie netto (rozmiaru końcowego, który jest zamawiany w drukarni).
Zaplanowane na początku nie stanową w zasadzie żadnego problemu na etapie projektowania. Natomiast ich brak w drukarni w większości przypadków uniemożliwia poprawny druk i jest powodem do odrzucenia plików na etapie weryfikacji.

Margines bezpieczeństwa

Margines bezpieczeństwa jest to pole między krawędzią zewnętrzną formatu netto (formatu docelowego), a częścią wewnętrzną projektu. To pole zazwyczaj ma nie mniej niż 3. Wszystkie ważne elementy projektu nie powinny wychodzić poza pole bezpieczne projektu. Wszystkie elementy znajdujące się na marginesie bezpieczeństwa, w trakcie obróbki introligatorskiej mogą zostać obcięte, co jest spowodowane pewną niedokładnością gilotyn i krajarek.
Stosowanie bezpiecznej odległości od krawędzi projektu ma duże znaczenie również w trakcie procesów wykończeniowych i nie stosowanie ich przysparza dużo problemów w introligatorni.